View Full Version: Ninja Registration

Naruto Jiyuu > Ninja Registration


 1. Toushiro Inusoshi
 2. Zero Kamachi
 3. Sentakushi Levi
 4. Arashi Retoku
 5. Toushiro Sentakushi
 6. Uchiha Kazuki
 7. Tamaki Suzaku
 8. Tamaki Kazuma
 9. Tamaki Akihiko
 10. Ryuuko_Tokage
 11. Hajime Honoji--Genin
 12. Uchiha Charū
 13. Sentakushi Bakdan
 14. Uchiha Kazuki.
 15. Sasori Toushiro
 16. Sasori Hyuuga
 17. Ryuuzaki Kenpachi
 18. Saito Fukushima
 19. Yuki Inuzuka
 20. Rennji Hyuuga
 21. Jin Hirano
 22. Kouten Laien
 23. Shukun Kai
 24. The Jinchuuriki
 25. Sentakushi saku
 26. Smaz Ugonih
 27. Kakino Ayame... again
 28. Ken "Yaiba" Ueyama
 29. Tatsumaki Mizutatsu
 30. Dr. Jason Hasdrubal
 31. Saru Shade
 32. Ryu Shimozuma
 33. Ishida Kaoru
 34. Akimichi Chibi - Jounin
 35. Shaneal "Garde" Exocet
 36. Kurakami Yukio -- Genin
 37. Zenkai Ryoko
 38. hei
 39. Hari Ryuu
 40. Hinagi Hyuuga
 41. Sentakushi Kimagure
 42. Akage Haraki
 43. Kurakami Yukio -- Genin


Hosted for free by zIFBoards